Sản phẩm nổi bật

Thiết bị nước cấp - nước thải

Đĩa phân phối khí thô

Đồng hồ đo lưu lượng

Hộp bảo vệ đồng hồ nước

Vật liệu lọc & hóa chất

Sỏi lọc nước

Thiết bị nước cấp - nước thải

Tấm lắng lamen (khối lắng bùn)

Đồng hồ đo lưu lượng

Đồng hồ nước 15mm

Xem tất cả sản phẩm

KHANG THỊNH WATER

☑ Cung cấp đến khách hàng các thiết bị, công nghệ chất lượng cao, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tư vấn và lắp đặt, bảo trì thiết bị.

☑ Sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi về các sản phẩm.

☑ Giám sát, hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu tiên để đảm bảo cho các thiết bị, công nghệ hoạt động theo đúng thiết kế.

Xem giới thiệu