Thiết bị nước cấp - nước thải

Hiển thị tất cả 6 kết quả

✔ Khang Thịnh Water chuyên nhập khẩu và cung cấp thiết bị nước cấp – nước thải các loại: Tấm lắng lamen, thiết bị châm clo, ống lọc khe inox, đĩa phân phối khí, giá thể vi sinh,…

✔ Giá tốt nhất cho các công trình xây dựng, dự án toàn quốc.

Thiết bị nước cấp - nước thải

Tấm lắng lamen (khối lắng bùn)

Thiết bị nước cấp - nước thải

Thiết bị châm Chlorinator (Clo)

Thiết bị nước cấp - nước thải

Ống lọc khe inox cho giếng khoan công nghiệp

Thiết bị nước cấp - nước thải

Đĩa phân phối khí thô

Thiết bị nước cấp - nước thải

Giá thể vi sinh

Thiết bị nước cấp - nước thải

Đĩa phân phối khí