Giá thể vi sinh

Giá thể vi sinh hay còn gọi là đệm vi sinh là một quá trình xử lý theo phương pháp sinh học với mục đích theo 3 bước cơ bản: lọc, xử lý (ăn) và hình thành rào cản. Cấu trúc của một loại giá thể giống như một ma trận phức tạp và không đồng nhất, nhiều nếp nhăn. Giá thể vi sinh có hiệu quả xử lý đặc biệt cao nhờ đa dạng chủng vi sinh và sử dụng màng lọc trong công nghệ vi sinh.

Các chủng loại Giá thể vi sinh:

  • Giá thể vi sinh dạng cầu
  • Giá thể vi sinh dạng tấm
  • Giá thể vi sinh dạng sợi
  • Giá thể vi sinh dạng tổ ong
  • Giá thể vi sinh dạng viên xe