Máy bơm định lượng hóa chất (dạng piston)

Máy bơm định lượng hóa chất màng piston thường được sử dụng khi một trong các điều kiện sau đây tồn tại: lưu lượng bơm quá nhỏ, cần cung cấp chất lỏng với lưu lượng xác định, hệ thống chịu áp suất cao, chất cần bơm là loại ăn mòn, có nhiệt độ cao, có độ nhớt cao, cần điều chỉnh lưu lượng bằng máy tính, máy lập trình,…

Máy bơm định lượng hóa chất màng piston dùng để định lượng hóa chất: PAC, NaOH, Vôi (CaCO3),…

Máy bơm định lượng hóa chất màng piston được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7),…