Đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ

Đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).

Ứng dụng của đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ:

  • Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng của nước và nước thải
  • Được sử dụng rộng rãi liên quan đến ngành nước, công nghiệp xử lý nước và nước thải
  • Công nghiệp hóa chất
  • Công nghiệp giấy