Van xả khí nhanh

  • Van xả khí tối đa hoá hiệu quả lưu lượng dòng chảy nhờ khí trong đường ống được rút nhanh chóng.
  • Van xả khí có cấu tạo đơn giản và nhẹ giúp việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng.
  • Van xả khí có gắn lọc nước nhằm ngăn ngừa lỗi hoạt động gây ra do vật lạ.