Than hoạt tính Antraxit (Anthracite)

Than hoạt tính antraxit (hay anthracite) là loại than đá cứng có ánh bán kim loại, và loại than này có hàm lượng carbon cao nhất, có ít tạp chất và cho năng lượng cao nhất trong tất cả các loại than.

  • Về tính chất vật lý, than antraxit có độ bền khá cao, có tính giòn, cứng.
  • Về tính chất hóa học, than ít bị biến đổi và có tác động bởi các loại chất hóa học khác nhau.