Bảng tủ điều khiển máy bơm cấp 1 và cấp 2

Bảng tủ điều kiển Bơm cấp 1 và Bơm cấp 2 được cung cấp độc quyền tại TP.HCM và Việt Nam bởi Công ty Khang Thịnh.