Thiết bị châm Chlorinator (Clo)


Thiết bị châm Clo (Chlorinator) là hệ thống có chất lượng cao, đa năng, làm việc ở chế độ siêu âm, nên loại bỏ việc phải điều chỉnh áp lực chênh trên van toàn bộ van điều khiển. Thiết kế đã được kiểm chứng, cấu trúc cứng vững và sử dụng các vật liệu chất lương cao đảm bảo độ chính xác của lượng khí châm.

Hệ thống châm Clor (dạng khí) có công suất từ 30kg/h đến 160kg/h.


Thiết bị châm Clo (Chlorinator) là hệ thống có chất lượng cao, đa năng, làm việc ở chế độ siêu âm, nên loại bỏ việc phải điều chỉnh áp lực chênh trên van toàn bộ van điều khiển. Thiết kế đã được kiểm chứng, cấu trúc cứng vững và sử dụng các vật liệu chất lương cao đảm bảo độ chính xác của lượng khí châm.

Hệ thống châm Clor (dạng khí) có công suất từ 30kg/h đến 160kg/h.

get_id(), ', ', '' . _n( 'Danh mục:', 'Thể loại:', count( $product->get_category_ids() ), 'shopme' ) . ' ', '' ) */; ?> Thể loại thẻ: , , , , ,

Các nhà máy nước luôn đòi hỏi hệ thống châm Clo (Chlorinator) để đảm bảo việc khử trùng nước, đảm bảo chất lượng nước. Tuy nhiên Clo là một chất độc, bất kì một sự rò rỉ nào cũng nguy hại cho môi trường và con người.

Hiện nay, quy trình châm Clo tại một số nhà máy còn chưa được đầu tư đúng mức, các trang thiết bị chưa đồng bộ và đạt chuẩn công nghiệp.

Cài đặt cho thiết bị châm clo (Chlorinator)

Để đáp ứng cho nhu cầu hiện đại hóa, cũng như nâng cấp và mang lại cho các nhà máy nước một giải pháp châm Clo hiệu quả, an toàn và đồng bộ.