Máy bơm chìm nước thải


Máy bơm chìm nước thải là loại bơm được sử dụng để bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm cấp 2, trạm bơm tăng áp (mạng phân phối).

Máy bơm chìm nước thải được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).


Máy bơm chìm nước thải là loại bơm được sử dụng để bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm cấp 2, trạm bơm tăng áp (mạng phân phối).

Máy bơm chìm nước thải được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).

get_id(), ', ', '' . _n( 'Danh mục:', 'Thể loại:', count( $product->get_category_ids() ), 'shopme' ) . ' ', '' ) */; ?> Thể loại thẻ: , , , , , , ,

Thông số kỹ thuật Máy bơm chìm nước thải:

  • Lưu lượng tối đa (Q max): 4500 m3/h
  • Cột áp tối đa (H max): 145 m
  • Công suất tối đa (P max): 375 KW
  • Guồng bơm: bằng gang hoặc thép không rỉ
  • Cánh bơm: bằng đồng hoặc thép không rỉ
  • Trục bơm: bằng thép không rỉ