Sỏi lọc nước


Sỏi lọc nước được dùng trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước. Sỏi lọc có công dụng lọc cặn hay chất bẩn từ nước được giữ lại trong lớp cát, sỏi lọc làm nước trong chảy qua chụp lọc hay đan lọc.

Liên hệ tư vấn: 0936.011.721


Sỏi lọc nước được dùng trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước. Sỏi lọc có công dụng lọc cặn hay chất bẩn từ nước được giữ lại trong lớp cát, sỏi lọc làm nước trong chảy qua chụp lọc hay đan lọc.

Liên hệ tư vấn: 0936.011.721

get_id(), ', ', '' . _n( 'Danh mục:', 'Thể loại:', count( $product->get_category_ids() ), 'shopme' ) . ' ', '' ) */; ?> Thể loại thẻ: , , ,

SỎI LỌC NƯỚC

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đặc điểm: Sỏi lọc được dùng trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước.
  • Đặc điểm sỏi lọc: màu trắng, màu vàng có kích thước lớn hơn so với cát lọc đường kính 2mm – 4mm, 6mm – 8mm, 8mm – 16mm, 10mm – 20mm,…
  • Công dụng: lọc cặn hay chất bẩn từ nước được giữ lại trong lớp cát, sỏi lọc làm nước trong chảy qua chụp lọc hay đan lọc.
  • Hạn dùng: tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước.
  • Đơn vị tính: M3
  • Đóng bao: 50 kg