Máy thổi khí (Bơm gió)


Máy thổi khí (Bơm gió) được sử dụng trong hệ thống truyền tải khí ở xí nghiệp như làm băng tải các nguyên vật liệu khí, gas, bột,… các ngành công nghiệp nước đá, dệt may, xi măng.

 • Sử dụng trong các bể hòa trộn vật liệu, bể khuấy, bể lắng khử nitơ
 • Hút chân không ứng dụng trong công nghệ đóng gói thực phẩm
 • Sử dụng cung cấp khí cho các vi sinh vật hiếu khí để xứ lý nước thải công nghiệp
 • Cung cấp khí cho hệ thống điều hòa, thổi nguội các vật liệu nóng
 • Xử lý hệ thống nước bằng cách rửa lọc
 • Cung cấp oxy cho các trang trại, hồ nuôi cá

Máy thổi khí (Bơm gió) được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Nhật Bản,…


Máy thổi khí (Bơm gió) được sử dụng trong hệ thống truyền tải khí ở xí nghiệp như làm băng tải các nguyên vật liệu khí, gas, bột,… các ngành công nghiệp nước đá, dệt may, xi măng.

 • Sử dụng trong các bể hòa trộn vật liệu, bể khuấy, bể lắng khử nitơ
 • Hút chân không ứng dụng trong công nghệ đóng gói thực phẩm
 • Sử dụng cung cấp khí cho các vi sinh vật hiếu khí để xứ lý nước thải công nghiệp
 • Cung cấp khí cho hệ thống điều hòa, thổi nguội các vật liệu nóng
 • Xử lý hệ thống nước bằng cách rửa lọc
 • Cung cấp oxy cho các trang trại, hồ nuôi cá

Máy thổi khí (Bơm gió) được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Nhật Bản,…

get_id(), ', ', '' . _n( 'Danh mục:', 'Thể loại:', count( $product->get_category_ids() ), 'shopme' ) . ' ', '' ) */; ?> Thể loại thẻ: , , , , , ,

Thông số kỹ thuật Máy thổi khí (Bơm gió):

 • Lưu lượng khí (Q): 1.57 m3/min ÷ 120 m3/min
 • Áp suất (H): 10 kPA ÷ 60 kPA ( 1 ÷ 6 mH2O)