Nguy cơ thiếu và ô nhiễm nước: Ngày càng trầm trọng

Theo chỉ tiêu của Hội Tài nguyên Nước quốc tế, Việt Nam là một trong những nước đã, đang và sẽ thiếu nước trong tương lai gần. Tình hình càng nghiêm trọng...
Xem tiếp