Máy bơm ly tâm trục đứng (Vertical in line)


Máy bơm ly tâm trục đứng là loại bơm được sử dụng để bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm cấp 2, trạm bơm tăng áp (mạng phân phối).

Máy bơm ly tâm trục đứng được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).


Máy bơm ly tâm trục đứng là loại bơm được sử dụng để bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm cấp 2, trạm bơm tăng áp (mạng phân phối).

Máy bơm ly tâm trục đứng được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).

get_id(), ', ', '' . _n( 'Danh mục:', 'Thể loại:', count( $product->get_category_ids() ), 'shopme' ) . ' ', '' ) */; ?> Thể loại thẻ: , , , , , , ,

Thông số kỹ thuật Máy bơm ly tâm trục đứng:

  • Lưu lượng tối đa (Q max): 4500 m3/h
  • Cột áp tối đa (H max): 145 m
  • Công suất tối đa (P max): 375 KW
  • Guồng bơm: bằng gang hoặc thép không rỉ
  • Cánh bơm: bằng đồng hoặc thép không rỉ
  • Trục bơm: bằng thép không rỉ