Thiết bị châm Chlorinator


Hệ thống châm Clor (dạng khí): Công suất từ 30kg/h đến 160kg/h.


Hệ thống châm Clor (dạng khí): Công suất từ 30kg/h đến 160kg/h.

Thể loại thẻ: , , , , ,

Các nhà máy nước luôn đòi hỏi hệ thống châm Clo để đảm bảo việc khử trùng nước, đảm bảo chất lượng nước. Tuy nhiên Clo là một chất độc, bất kì một sự rò rỉ nào cũng nguy hại cho môi trường và con người.

Hiện nay, quy trình châm Clo tại một số nhà máy còn chưa được đầu tư đúng mức, các trang thiết bị chưa đồng bộ và đạt chuẩn công nghiệp.

Để đáp ứng cho nhu cầu hiện đại hóa, cũng như nâng cấp và mang lại cho các nhà máy nước một giải pháp châm Clo hiệu quả, an toàn và đồng bộ.