Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm


Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).

Ứng dụng của Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm:

 • Thiết bị cho khả năng đo được các đường ống có kích thước lên đến DN4000
 • Không phụ thuộc vào đặc tính của môi chất như nhiệt độ, áp suất, độ nhớt, độ dẫn điện
 • Không bị sụt áp
 • Không có cơ cấu cơ khí chuyển động bên trong (moving parts) nên không bị mòn và không cần bảo trì
 • Thiết bị dạng kẹp bên ngoài ống phù hợp với các ứng dụng kiểm tra định kì hoặc gắn tạm thời
 • Thiết bị dạng kẹp bên ngoài ống phù hợp cho các ứng dụng áp suất cao, môi chất có độ ăn mòn cao

Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Khang Thịnh từ các nước: Châu Âu (G7).

Ứng dụng của Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm:

 • Thiết bị cho khả năng đo được các đường ống có kích thước lên đến DN4000
 • Không phụ thuộc vào đặc tính của môi chất như nhiệt độ, áp suất, độ nhớt, độ dẫn điện
 • Không bị sụt áp
 • Không có cơ cấu cơ khí chuyển động bên trong (moving parts) nên không bị mòn và không cần bảo trì
 • Thiết bị dạng kẹp bên ngoài ống phù hợp với các ứng dụng kiểm tra định kì hoặc gắn tạm thời
 • Thiết bị dạng kẹp bên ngoài ống phù hợp cho các ứng dụng áp suất cao, môi chất có độ ăn mòn cao
Thể loại thẻ: , , , , ,

Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo lưu lượng nước siêu âm:

 • Thiết bị đo lưu lượng dạng siêu âm có 2 loại: kẹp bên ngoài đường ống và gắn trên đường ống
 • Kích thước đo ống: DN 50 ÷  6000mm
 • Kiểu:
  • Hiển thị trực tiếp và hiển thị rời
  • Hiển thị giá trị tức thời và giá trị tổng
 • Ngỏ tín hiệu ra: 4 ÷ 20 mA
 • Nguồn: 85  250 VAC hoặc pin
 • Điện cực: có nhiều kiểu (đầu thu và phát)
 • Nhiệt độ làm việc: -20oC ÷ 200oC
 • Độ chính xác: ± 0.5%
 • Có thể kết nối qua cổng RS 23