Cát thạch anh & Sỏi lọc nước


Cát thạch anh và sỏi lọc nước được dùng nhiều trong trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước,…


Cát thạch anh và sỏi lọc nước được dùng nhiều trong trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước,…

Thể loại thẻ: , , , , ,

CÁT THẠCH ANH

 • Xuất xứ: Việt nam
 • Ứng dụng: Cát thạch anh được dùng trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước.
 • Đặc điểm cát lọc: màu trắng, nhẹ, loại hạt nhỏ mịn, có đường kính từ 0.4mm – 0.8mm, 0.8mm – 1.2mm, 1mm – 2mm,…
 • Công dụng: lọc cặn hay chất bẩn từ nước được giữ lại trong lớp cát, sỏi lọc làm nước trong chảy qua chụp lọc hay đan lọc.
 • Hạn dùng: tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước.
 • Đơn vị tính: M3
 • Tỷ trọng: 1,4 kg/lít
 • Đóng bao: 50 kg

SỎI LỌC (SỎI ĐỞ)

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đặc điểm: Sỏi lọc được dùng trong hệ thống bể lọc công nghiệp, lọc giếng khoan, bồn lọc nước.
 • Đặc điểm sỏi lọc: màu trắng ngà có kích thước lớn hơn so với cát lọc đường kính 4mm – 6mm, 6mm – 8mm, 8mm – 10mm, 10mm – 20mm,…
 • Công dụng: lọc cặn hay chất bẩn từ nước được giữ lại trong lớp cát, sỏi lọc làm nước trong chảy qua chụp lọc hay đan lọc.
 • Hạn dùng: tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước.
 • Đơn vị tính: M3
 • Đóng bao: 50 kg